ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
139
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
5,114
เดือนที่แล้ว
5,255
ปีนี้
48,843
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
93,438
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161


16 พ.ย.64 (เวลา 09.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้งนายมานพ ทาศรีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำไหล่ทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 6 ตรงข้าม เอสวีแลนด์ ซอย 9 เพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุบั
16 พ.ย.64 (เวลา 09.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้งนายมานพ ทาศรีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ นายทองดี ปัญญาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจถนนสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง
16 พ.ย.64 (เวลา 09.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้งนายมานพ ทาศรีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ นายทองดี ปัญญาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจการขนย้ายขยะ บริเวณดอยหนอง หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาขยะจากชาวบ้
15 พ.ย.64 (เวลา 09.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้ง นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญถวายพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ณ วัดกิ่วมื่น หมู่ที่ 8 เพื่อทำนุบำรุง ศาสนา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมต่อไป
12 พ.ย.64 (เวลา 09.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เข้าร่วมอบรมการซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้พลังงาน กิจกรรมตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม Convention hall อัลไพน์ กอลฟ์ รีสอ
12 พ.ย.64 (13.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานนิติการ ร่วมด้วย นายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอประจำพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง กรณีตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อถุงพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักษาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 22,025.31 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
-:- สรุปรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักาาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำตามโครงการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 22,025.31 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านเหมืองกวัก จำนวน 2 ตอน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสริมคอนกรีตเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องจูนสัญญาณ (ห้องประชุมสภาเทศบาล) จำนวน 1 ชุด  (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 จำนวน 4 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขอแจ้ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์
อ่างเก็บน้ำแม่ตีบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากไม้สัก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลำไยอบแห้งสีทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมในร่มกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   จังหวัดลำพูน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์ดำรงธรรม   สำรวจความคิดเห็น   ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ตรวจเช็คอีเมล