ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
3,030
เดือนที่แล้ว
4,989
ปีนี้
41,504
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
86,099
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88


15 ต.ค.64 (เวลา 09.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมนำเสนอผลการคัดเลือกการจัดเก็บข้อมูล และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อ
15 ต.ค.64 (เวลา 14.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุขุม ใจจิตร นิติกรชำนาญการ และนายสายัณห์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมประชุมกำหนดพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ย
14 ต.ค.64 (เวลา 09.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่2/2564 โดยประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ย
14 ต.ค.64 (เวลา 14.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการขุดเจาะรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านโครงสร้า
14 ต.ค.64 (เวลา 14.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน ในเขตเทศบาล
12 ต.ค.64 (เวลา 11.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจสอบการขุดลอกรางระบายน้ำแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นเน่าเหม็น บ้านสันรอมหมี หมู่ที่ 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ตามโครงการรักาาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำตามโครงการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 22,025.31 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเทสบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาสเทสบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- ประกาศเทสบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านเหมืองกวัก จำนวน 2 ตอน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 จำนวน 4 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดราง หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย โดยวิธีการคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกสีดำขนาด 26*34 ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อในลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขอแจ้ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์
อ่างเก็บน้ำแม่ตีบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากไม้สัก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลำไยอบแห้งสีทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 กิจกรรมในร่มกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   จังหวัดลำพูน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์ดำรงธรรม   สำรวจความคิดเห็น   ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ตรวจเช็คอีเมล