ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
3,302
เดือนที่แล้ว
4,981
ปีนี้
36,787
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
81,382
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
15 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกคลอง บริเวณหมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ป้อง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

15 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกคลอง บริเวณหมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

15 กันยายน 2564

15 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำแม่กวง และกำจักผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
15 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำแม่กวง และกำจักผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้การสนับสนุนรถแบคโฮ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
15 กันยายน 2564

14 ก.ย.64 (เวลา 09.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอนันต์ ตาสีมูล ปลัดเทศบาล นายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดผักตบชวาและเศษกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 1 มะเขือแจ้ หมู่,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

14 ก.ย.64 (เวลา 09.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอนันต์ ตาสีมูล ปลัดเทศบาล นายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดผักตบชวาและเศษกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 1 มะเขือแจ้ หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างทันท่วงที

14 กันยายน 2564

13 ก.ย.64 (เวลา 10.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หัองประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
13 ก.ย.64 (เวลา 10.00 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หัองประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
13 กันยายน 2564

13 ก.ย.64 นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน นำโดย แพทย์หญิงช่อทิพย์,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
13 ก.ย.64 นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน นำโดย แพทย์หญิงช่อทิพย์ พรหมมารัตน์ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผู้นำชุมชน อสม. และ cg ลงพื้นที่ ในตำบลมะเจือแจ้
ดังนี้
1.ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 9 ราย
2.ฉีดซิโนแวค แก่ญาติผู้ดูแล จำนวน 11 ราย
รวม ฉีดวันนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย..
13 กันยายน 2564

11 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายมานพ ทาสีคำ รองนายกฯ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านร้องบ้านเหล่า,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

11 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายมานพ ทาสีคำ รองนายกฯ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านร้องบ้านเหล่า

11 กันยายน 2564

10 ก.ย.64 (เวลา 09.30) นายอนันต์ ตาสีมูล ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชุมหารือข้อราชการและกิจกรรมโครงการ กับผู้อำนวยการกอง ตามนโยบายของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมบ่อน้ำทิพย์ ชั้น 3,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

10 ก.ย.64 (เวลา 09.30) นายอนันต์ ตาสีมูล ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชุมหารือข้อราชการและกิจกรรมโครงการ กับผู้อำนวยการกอง ตามนโยบายของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมบ่อน้ำทิพย์ ชั้น 3

10 กันยายน 2564

10 ก.ย.64 (เวลา 13.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ นายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ประจำพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ลงพื้นที่ติดตามเ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
10 ก.ย.64 (เวลา 13.30 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ นายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ประจำพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กักตัว เฝ้าระวังโรค COVID-19 โดยให้ความรู้ คำแนะนำในการกักตัว 14 วัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตัวต่อไป
10 กันยายน 2564

9 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นเปลี่ยนวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำอุดตัน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
9 ก.ย.64 (เวลา 10.30 น.)
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นเปลี่ยนวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำอุดตัน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง
09 กันยายน 2564

9 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องประชุมสภาชั้น 3 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
9 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.)
ที่ห้องประชุมสภาชั้น 3
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม
09 กันยายน 2564

8 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้งนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกลำเหมือง หลังได้รับแจ้งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 17 บ้านต้นผึ้ง โ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
8 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมทั้งนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกลำเหมือง หลังได้รับแจ้งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 17 บ้านต้นผึ้ง โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างทันท่วงที
08 กันยายน 2564

8 ก.ย.64 (เวลา 13.00 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกลำเหมือง หลังได้รับแจ้งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อกันอันต,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
8 ก.ย.64 (เวลา 13.00 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกลำเหมือง หลังได้รับแจ้งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างทันท่วงที
08 กันยายน 2564

7 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
7 ก.ย.64 (เวลา 09.30 น.)
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง
07 กันยายน 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564  (เวลา 14.30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายถวิล มณีขัติย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสรัล จักรกาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสต,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
วันที่ 6 กันยายน 2564 (เวลา 14.30 น.)
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายถวิล มณีขัติย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายศักดิพันธุ์ จันตัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสรัล จักรกาศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) Community Isolation Center
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ให้ได้รับการรักษา การดูแลติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ได้เตรียมไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
06 กันยายน 2564

6 ก.ย.64 (เวลา 13.30 น.) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมทั้งนา,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
6 ก.ย.64 (เวลา 13.30 น.)
นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมทั้งนางสาวดรุณี สุวรรณชาตรี อำนวยการกองกองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมประชุมผ่าน video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลำพูน)
06 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 76  (1127 รายการ)