ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
3,719
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,719
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,832
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250
ความหมายของตราสัญลักษณ์

ที่มาของตราสัญลักษณ์ของเทศบาล


logo


รูปคล้ายสามเหลี่ยมด้านในวงกลม
     สื่อถึงดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน และยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทยที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ มหาเจดียสถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ในการนำน้ำทิพย์มาทำน้ำพุทธมนต์สำหรับใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ จึงถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลมะเขือแจ้

พื้นที่สีเขียวส่วนล่างถัดจากฐานของดอยขะม้อ
    สื่อถึงพื้นน้ำของอ่างแม่ตีบ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี่ยงชีวิตชาวตำบลมะเขือแจ้ และที่สำคัญ คือ อ่างแม่ตีบเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริตรงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พื้นที่สีเขียว
    สื่อถึงการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นธรรมชาติของชาวตำบลมะเขือแจ้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้

สีของท้องฟ้า
         สื่อถึงความสดใส ความเป็นกันเองของชาวตำบลมะเขือแจ้

ตัวหนังสือและเส้นรอบวงสีนำเงิน
       สื่อถึง ความหนักแน่น ความร่วมมือ ร่วมใจ รักใคร่ กลมเกลียว ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวตำบลมะเขือแจ้

ความหมายรวมของสัญลักษณ์
     สื่อถึงวิถีการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นที่ตั้ง และมีความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาตำบลมะเขือแจ้