ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
3,030
เดือนที่แล้ว
4,989
ปีนี้
41,504
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
86,099
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564)12 ก.ค. 2564
2ตารางเงินสะสม (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ไตรมาสที่125 พ.ค. 2564
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)26 เม.ย. 2564
4รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256318 ม.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงาน แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - กันยายน 2563 )6 พ.ย. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
7การเปิดเผยรายงานการเงิน พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ1 ก.ย. 2563
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2563)21 ก.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)20 เม.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)30 ม.ค. 2563
11ปรกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอืนๆ ประจำปีงบประมาณ 256214 พ.ย. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 (เดือนตุลาคม-กันยายน 2562)14 พ.ย. 2562
13ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)17 เม.ย. 2562
14รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆทประจำปีงบประมาณ 256122 ต.ค. 2561
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)18 ก.ค. 2561
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)4 เม.ย. 2561
17งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)22 ม.ค. 2561
18ตารางเงินสะสม (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561
19ตารางรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561
20ตารางรายรับจริง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561

12  >> >|