ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
8,133
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,728
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256318 ม.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงาน แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - กันยายน 2563 )6 พ.ย. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
4การเปิดเผยรายงานการเงิน พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ1 ก.ย. 2563
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2563)21 ก.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)20 เม.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)30 ม.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 (เดือนตุลาคม-กันยายน 2562)14 พ.ย. 2562
9ปรกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอืนๆ ประจำปีงบประมาณ 256214 พ.ย. 2562
10ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)17 เม.ย. 2562
11รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆทประจำปีงบประมาณ 256122 ต.ค. 2561
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)18 ก.ค. 2561
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)4 เม.ย. 2561
14ตารางรายรับจริง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561
15ตารางรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561
16ตารางเงินสะสม (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 122 ม.ค. 2561
17งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)22 ม.ค. 2561
18รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)15 ม.ค. 2561
19รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 59 - ธันวาคม 59)1 ธ.ค. 2560
20งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256025 ต.ค. 2560

12  >> >|