ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
ลำดับรายการวันที่
1การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม21 พ.ค. 2561
2การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ21 พ.ค. 2561
3การรับแจ้งการย้ายปลายทาง21 พ.ค. 2561
4การรับแจ้งการย้ายออก21 พ.ค. 2561
5การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า21 พ.ค. 2561
6การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน21 พ.ค. 2561
7การรับจดทะเบียนพาณิชย์21 พ.ค. 2561
8การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 พ.ค. 2561
9การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ21 พ.ค. 2561
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 พ.ค. 2561
11การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖21 พ.ค. 2561
12พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]21 พ.ค. 2561
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254021 พ.ค. 2561
14สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖21 พ.ค. 2561
15สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254021 พ.ค. 2561
16การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว21 พ.ค. 2561
17การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ21 พ.ค. 2561
18การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ19 ส.ค. 2558
19การรับแจ้งการตายเกินกำหนด19 ส.ค. 2558
20การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น19 ส.ค. 2558

12345  >> >|