ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
699
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
8,239
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,834
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1พจนานุกรมสมรรถนะที่จำเป็น15 ก.ค. 2563
2ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ก.ค. 2563
3กองการศึกษา15 ก.ค. 2563
4กองคลัง15 ก.ค. 2563
5กองช่าง15 ก.ค. 2563
6กองวิชาการและแผนงาน15 ก.ค. 2563
7กองสวัดิการสังคม15 ก.ค. 2563
8กองสาธารณสุขและแวดล้อม15 ก.ค. 2563
9สำนักปลัด15 ก.ค. 2563
10ปลัด-รองปลัด15 ก.ค. 2563
11องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงาน แผนพัฒนาองค์ความรู้ 23 พ.ค. 2561
12สมรรนะประจำสายงาน23 พ.ค. 2561
13สมรรถนะหลัก23 พ.ค. 2561
14สมรรถนะผู้บริหาร23 พ.ค. 2561
15ว 692 การประเมินผลระบบแท่งพนักงานเทศบาล23 พ.ค. 2561
16แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์23 พ.ค. 2561
17พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.247523 พ.ค. 2561
18พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251023 พ.ค. 2561
19พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.250823 พ.ค. 2561
20แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งของ อปท.23 พ.ค. 2561

12  >> >|