ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
ลำดับรายการวันที่
1แบบคำร้องทั่วไป13 ก.ค. 2563
2แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร12 พ.ค. 2563
3ระเบียบการขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้16 พ.ย. 2561
4หนังสือให้ย้ายเข้าปลายทาง21 มิ.ย. 2561
5หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทนตามมาตรา 18,21,30,32,34,41,4221 มิ.ย. 2561
6หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสภานะเจ้าบ้าน21 มิ.ย. 2561
7ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์21 มิ.ย. 2561
8แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 มิ.ย. 2561
9แบบรับรองสถานะของครัวเรือน21 มิ.ย. 2561
10แบบ ทป.๑21 มิ.ย. 2561
11แบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 มิ.ย. 2561
12แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 มิ.ย. 2561
13แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ21 มิ.ย. 2561
14แบบขอใช้ห้องประชุม21 มิ.ย. 2561
15ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม21 มิ.ย. 2561

1