ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com
ช่องทางลัด


กิจกรรมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Eb03/2566 การซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26*34 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัว ถึงถนนหมายเลข ๑๑๔๗ ตามประกาศ เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัวถึงถนนหมายเลข 1147 หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง แอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ สายฮ่องกอม่วง - เหมืองกวัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ฐชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนายแสง ยากุลี ถึงบ้าน ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายศรีวรรณ ไขยยาแจ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (ตอนที่ ๒) เริ่มจากบ้านนางสร้อย สุดา พนทาน ถึงถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางพรสวรรค์ พลเยี่ยม ถึงบริเวณที่ดินของนางสายทอง พลเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านผู้ช่วยพัน ถึงปากทางแม่นวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน