ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
3,030
เดือนที่แล้ว
4,989
ปีนี้
41,504
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
86,099
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร12 พ.ค. 2564
2เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 256320 พ.ย. 2563
3เรื่อง รายงานผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน19 ก.ค. 2563
4รายงานผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน16 ก.ค. 2563
5คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน10 ก.ค. 2563
6ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่19 มิ.ย. 2563
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ14 พ.ย. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรมและจริยธรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้14 พ.ย. 2561
9ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลตามจริยธรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้14 พ.ย. 2561

1