ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
699
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
8,239
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,834
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล10 ก.ค. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง10 ก.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล10 ก.ค. 2563
4ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ.256210 ก.ค. 2563
5ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ฉบับที่3 ฉบับที่4 ฉบับที่5 และฉบับที่6)10 ก.ค. 2563
6ประกาศเจตนารมณ์10 ก.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี10 ก.ค. 2563
8แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256310 ก.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256310 ก.ค. 2563

1