ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,846
เดือนที่แล้ว
4,545
ปีนี้
27,537
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
72,132
ไอพี ของคุณ
35.175.191.36
ประกาศเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

29 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (รอบ 2) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รอบ 2)   เปิดรับสมัคร 7 - 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (รอบ 2)
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รอบ 2)


เปิดรับสมัคร 7 - 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t1u/

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2564
 กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564
 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 29 มกราคม 2564

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-1271-2014


-ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย -ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
-ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19
-ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

07 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลกการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลกการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร

08 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
http://www.lprujob.com/lpru1t1u/ApplicationAnnouncement.pdf

เปิดรับสมัคร 1-10 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t1u/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โทร. 0-810-313-277
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น โทร. 0-642-453-519
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา โทร. 0-869-175-298
นายอุเทน หินอ่อน โทร. 0-869-240-300 (admin)

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

02 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

16 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

29 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 5,7,17 และหมู่ที่ 19 ตาม “โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบล     มะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของทางเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ให้มีความถูกต้องต่อไป

28 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมะเขือแจ้,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

17 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

31 สิงหาคม 2563

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

29 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการประเมินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการประเมินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

24 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรร,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรร

22 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)