ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123นายอินสอน มีแจ้
กำนันตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียงนายเกษม ปาระมีเเจ้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้นางจันทร์สาย ยานะโค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่งนายพิภพ เตโช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแจ่มนายลิชัญ สมลิคุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมนายบุญส่ง ธิแจ้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวักนายสุนทร อินต๊ะเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วงนายพายัพ ชัยพนัส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่นนายศักดิ์ วงค์สถาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้าส.ต.สมหมาย น้ำใจดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยนายกำพล สมดังใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตันนายประพาส บำรุงแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านายชัยวุฒิ คำเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลยนางสุมาลี มหาวันแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงนายจำรัส เครือเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียงนายทรงศักดิ์ ธิมายอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัวนายเสรี ไชยวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้งนายสมบูรณ์ จันต๊ะเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหินนายไพฑูรย์ อุตตระพยอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวักนายประดับ ญาณะเครื่อง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อนายทรงกรด วงค์สถาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง