ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
224
เดือนนี้
3,942
เดือนที่แล้ว
3,412
ปีนี้
7,354
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
51,949
ไอพี ของคุณ
34.234.223.227พ.ท.อัศวิน แจ้วิสอน
ประธานผู้สูงอายุระดับตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสองนายสุทัศน์ มีแจ้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้นายเชี่ยวชาญ ฟองศักดิ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่งนายบรรจง แสนเพ็ญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านแจ่มนายสมาน คำมะยอม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมนายสุทัน ไชยรินทร์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวักนายไพบูลย์ ปาระมีแจ้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วงนายผล พรหมพนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียงนายถวิล สังข์พนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่นนายดวงแก้ว พานใหญ่
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้านายฐานุภัต ภัตทรพิบูลย์ภควัตร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยนายกองคำ ปัญโญเหียง
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตันนายจรูญ อาก๊ะ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านายบุญธรรม ปินชัย
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลยนางจันทร์ อินทะจักร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงนายศักดา จันตัน
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียงนายสมจิตร วิริตร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัวนายอัมพร สังข์พนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้งนายอินคำ สุภาแจ่ม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหินนายสี ปาลี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวักนายทองใบ อุดแจ่ม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ