ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
3,719
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,719
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,832
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250พ.ท.อัศวิน แจ้วิสอน
ประธานผู้สูงอายุระดับตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสองนายสุทัศน์ มีแจ้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้นายเชี่ยวชาญ ฟองศักดิ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่งนายบรรจง แสนเพ็ญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านแจ่มนายสมาน คำมะยอม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมนายสุทัน ไชยรินทร์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวักนายไพบูลย์ ปาระมีแจ้
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วงนายผล พรหมพนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียงนายถวิล สังข์พนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่นนายดวงแก้ว พานใหญ่
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้านายฐานุภัต ภัตทรพิบูลย์ภควัตร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยนายกองคำ ปัญโญเหียง
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตันนายจรูญ อาก๊ะ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านายบุญธรรม ปินชัย
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลยนางจันทร์ อินทะจักร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงนายศักดา จันตัน
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียงนายสมจิตร วิริตร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัวนายอัมพร สังข์พนัส
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้งนายอินคำ สุภาแจ่ม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหินนายสี ปาลี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวักนายทองใบ อุดแจ่ม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ