ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [26 มกราคม 2564]25 มกราคม 2564
รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256318 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคา 256410 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 ธันวาคม 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ ลพ.ถ.21-010 หมู่ที่14 บ้านป่าตึง17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 256317 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านร้องบ้านเหล่า12 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง10 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๔ การจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามประกาศ เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256403 พฤศจิกายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256402 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านเหมืองกวัก จำนวน 2 ตอน28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาวางท่อน้ำประปาพีวีซี ศก.3นิ้ว ยาว 2,127เมตร วางท่อน้ำประปาพีวีซี ศก.2 นิ้ว ยาว 198 เมตร ความยาวรวม 2,325.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่กำหนด หมู่ที่17 บ้านสันต้นผึ้ง08 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ชนิดหมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า31 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่2011 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 บ้านมะเขือแจ้26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง4.00 ม. ยาวรวม 939 ม. หนา 0.04 ม. (หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น่้อยกว่า 3,756 ต.ร.ม.) หมู่ที่ 11-1326 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 จำนวน 2 ตอน26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256307 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ256305 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดราง หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย12 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปา ม.20 บ้านยี่ข้อ05 มิถุนายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่3 บ้านแจ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่(ตุลาคม2563-ธันวาคม2563)08 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์21 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ ลพ.ถ.21-010 หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 14 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศฐาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26*34 นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน จำนวน 14,000 กิโลกรัม พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และข้อความตามที่เทศบาลกำหนด05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลฯ และนำไปกำจัด ทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่16 บ้านคอกวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11บ้านศรีดอนตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่17 บ้านสันต้นผึ้ง จำนวน 2 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดรางหมู่ที่20 บ้านยี่ข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ีท่ี่18 บ้านใหม่ฝายหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ตุลาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 256324 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256330 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256330 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเดือนมกราคม 256307 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)04 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขอแจ้ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 256230 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 256222 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 256224 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256221 มีนาคม 2562
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 256226 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 256107 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256120 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 256120 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2561 10 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1