ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
3,302
เดือนที่แล้ว
4,981
ปีนี้
36,787
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
81,382
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256507 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 256425 สิงหาคม 2564
ประกาศเทสบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564)16 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องราคากลางครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 256313 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 256426 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564)23 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256431 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางหมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางหมู่ที่ 10 บ้านหนอยหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 256405 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [26 มกราคม 2564]25 มกราคม 2564
รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256318 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคา 256410 มกราคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 405 กรกฎาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256402 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันคะยอม-อ่างแม่ตีบ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่12 บ้านร้องบ้านเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านเหมืองกวัก จำนวน 2 ตอน28 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาวางท่อน้ำประปาพีวีซี ศก.3นิ้ว ยาว 2,127เมตร วางท่อน้ำประปาพีวีซี ศก.2 นิ้ว ยาว 198 เมตร ความยาวรวม 2,325.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่กำหนด หมู่ที่17 บ้านสันต้นผึ้ง08 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ชนิดหมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า31 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่2011 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 บ้านมะเขือแจ้26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง4.00 ม. ยาวรวม 939 ม. หนา 0.04 ม. (หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น่้อยกว่า 3,756 ต.ร.ม.) หมู่ที่ 11-1326 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 จำนวน 2 ตอน26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256307 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ256305 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดราง หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย12 มิถุนายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อในลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จำนวน 3 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิดและบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 17  ถึง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 กรกฎาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 256324 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256330 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256330 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเดือนมกราคม 256307 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)04 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขอแจ้ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 256230 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 256222 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 256224 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256221 มีนาคม 2562
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 256226 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 256107 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256120 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 256120 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2561 10 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1