ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
3,030
เดือนที่แล้ว
4,989
ปีนี้
41,504
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
86,099
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

    ดอยขะม้อตั้งอยู่ในเขตตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร คนสมัยก่อนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอยขะม้อว่า มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะสูงชันมาก รูปร่างเหมือนหม้อคว่ำ ชาวเมืองเรียกกันมาแต่โบราณว่า “ดอยคว่ำหม้อ” ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์” สาเหตุที่เรียกเช่นนั้นก็เพราะว่าบนยอดดอยมีบ่อน้ำที่เกิดกลางแผ่นดิน ถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ ที่บริเวณปากบ่อจะมีป้ายปักไว้ว่า “บริเวณบ่อน้ำทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้า” เพราะเมื่อผู้หญิงเข้าไปแล้วน้ำในบ่อจะแห้งทันที

   บนยอดดอยขะม้อมีความกว้างประมาณ 12 เมตร ยาว 30 เมตรล้อมรอบดอยนี้มีเขาสูงสลับซับซ้อนกันหลายลูกและมีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอย่างหนาแน่น ปัจจุบันป่าไม้ในบริเวณนี้ถูกทำลายและโค่นเกือบไม่มีให้เห็นแล้ว บนดอยขะม้อมีพระวิหารตั้งอยู่หลังหนึ่งกับรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่หน้าวิหารมีแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาไทยล้านนาว่า “ได้สร้างพระวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลองเมื่อ พ.ศ.2470 โดยครูบาสิงห์ชัย วัดสะแล่ง พระครูชัยลังกา วัดศรีชุม ขุนจันทนุปาน กำนันตำบลมะเขือแจ้และนายชัย กำนันตำบลบ้านกลางได้ชักชวนประชาชนสร้างสิ้นค่าก่อสร้าง 3,000 รูปี ทำบุญฉลองเมื่อ พ.ศ.2472”

   บ่อน้ำทิพย์เป็นลักษณะบ่อที่เกิดกลางแผ่นดิน ไม่ใช่บ่อที่มีคนขุด ถึงขุดก็คงขุดไม่ได้เพราะเป็นหินขนาดใหญ่และแข็งมากปากบ่อกว้างประมาณ 3 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียว ลึกลงไปเป็นรูปกรวย กล่าวกันว่าความลึกของบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อนั้นไม่สามารถลงไปวัดได้

   น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ณ มหาเจดีย์สถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ น้ำจากทะเลแก้ว พิษณุโลก น้ำโชคชมภู บ่อแก้ว บ่อทอง สวรรคโลก น้ำจากแม่น้ำนครไชยศรี นครปฐม น้ำจากบ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาชัย บ่อวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช น้ำจากบ่อวัดพระธาตุพนม นครพนม และน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ลำพูน

09 เมษายน 2561

อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

    อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นโครงการในพระราชดำริตรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงร่วมทอดพระเนตรภูมิประเทศและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทรงทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ธิฯ ตำบลแม่ธิ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบฯ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลำพูน เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในด้านเกษตรกรรม การทำนาเพาะปลูก ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ตลอดปี


   โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เรื่องเดิม
     นายอำเภอเมืองลำพูนได้มีหนังสือ ที่ ลพ.51/ 2733 ลว. 28 ตุลาคม 2508 ถึงชลประทานด้านพายัพแจ้งว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากกำนันตำบลมะเขือแจ้ ลว. 15 กันยายน 2508 ความว่าสภาตำบลได้ประชุมพิจารณาเห็นสมควรสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นห้วยแม่ตีบบริเวณหุบเขาทางทิศตะวันออก ในเขตตำบลมะเขือแจ้ เพื่อประโยชน์ในการทำนาของราษฎร ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และตำบลใกล้เคียง เนื่องจากห้วยแม่ตีบมีความยาวประมาณ 30 กม. กระแสน้ำไหลแรงจึงทำให้นาเสียหายเมื่อมีฝนตกมาก และน้ำแห้งขาดเมื่อไม่มีฝนทำให้พื้นที่นากว่า 20,000 ไร่ ต้องขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ยังทำให้สัตว์เลี้ยงต่างๆ ประมาณ 4,000 ตัว ไม่มีน้ำจะกิน ทางอำเภอได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรช่วยเหลือโดยขอให้กรมชลประมาณค่าใช้จ่ายในการสำรวจภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ เพื่อทางอำเภอจะได้พิจารณาจัดหาเงินมาให้กรมชลประทานดำเนินการสำรวจต่อไป
ชลประทานด้านพายัพได้พิจารณาโครงการนี้โดยอาศัยแผนที่ 1:50,000 ปรากฏว่ามีทำเลที่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบถึง 3 แห่ง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จุดแรกคือ จุดบนพื้นที่บริเวณอ่างไม่มีนาถูกน้ำท่วม แต่เก็บได้น้อย และจะต้องขุดคลองส่งน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ประมาณ 6 กม. จุดที่ 2 คือจุดกลางพื้นที่นาถูกน้ำท่วมประมาณ 600 ไร่ แต่เก็บน้ำได้มากกว่า และจะต้องขุดคลองส่งน้ำฟรี ประมาณ 2 กม. จุดที่ 3 คือ จุดต่ำสุดพื้นที่นาบริเวณอ่างจะถูกน้ำท่วมประมาณ 2,000ไร่ แต่เก็บน้ำได้มากที่สุดกว่าจุดอื่นๆ และสามารถและส่งมาให้พื้นที่ได้เลย จากการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นสมควรสร้างอ่างเก็บน้ำที่จุดที่2 ซึ่งสามารถเก็บน้ำได้14 ล้าน ม. ช่วยส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้8,750ไร่ และจะต้องใช้เงินสำรวจภูมิประเทศรวมทั้งธรณีวิทยาเป็นเงินทั้งสิน ประมาณ 21,000 บาท
     ต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ชลประทานด้านพายัพได้ทำการสำรวจภูมิประเทศบริเวณอ่างและแนวทำนบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาให้กองวิทยาการดำเนินการออกแบบเบื้องต้นเพื่อจัดประมาณราคา ค่าก่อสร้างของอ่างต่อไป กองวิชาการได้ทำการออกแบบเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 7,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างสูงเกินกว่าที่งบประมาณของสภาจังหวัดจะดำเนินการได้เอง ทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือที่ ลพ. 15/4658 /ลว. 29 พฤษภาคม 2513 กิจกรรมการพัฒนาภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบให้ด้วยคณะกรรมการภาคเหนือได้ประชุม ปรึกษาเรื่องนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2518 (ประชุมครั้งที่ 2/2514) เห็นว่าอ่างเก็บน้ำนี้เป็นประโยชน์ต่อราษฎรแต่เนื่องจากค่าก่อสร้างสูงเกินกำลังงบประมาณของงบพัฒนาภาคเหนือและให้ความช่วยลดได้จึงมีมติมอบเรื่องให้กรมชลประทานรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามแต่จะเห็นสมควร หากพิจารณาเห็นสมควรจะให้ความช่วยเหลือได้เพียงใดก็ให้เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์
     เนื่องจาการทำนาของราษฎรส่วนใหญ่เขตตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านธิ ตำบลเวียงยองต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติและน้ำเหมืองปีใดฝนน้อยจะทำนาได้เพียงประมาณ 50% ส่วนน้ำในลำเหมืองขึ้นอยู่กับสภาวะของฝน ถ้าฝนตกมากในเหมืองก็มีพอให้ทำนาได้บางแต่มีน้ำเหมืองอยู่นานราว 2-3 วัน และน้ำจะแห้งขอดเมื่อไม่มีฝนตกทำให้น้ำขาดในตอนต้นและฤดูปลายทำนาประกอบกับราษฎรในท้องถิ่นตำบลดังกล่าวมีอาชีพทำนาอย่างเดียวเมื่อปีใดทำนาไม่ได้ผลราษฎรก็จะเข้าป่าลักลอบตัดไม้เถื่อนขายเป็นการทำลายป่า ปัญหาขาดแคลนน้ำเกินกำลังความสามารถของราษฎรที่จะดำเนินการเร่งได้จึงได้พยายามร้องเรียนขอให้ทางราชการพิจารณาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทางราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าหากสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นลำห้วยแม่ตีบเพื่อเก็บกักในช่วงที่มีมากเกินต้องการได้ก็สามารถจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้ตามสมควรเท่าที่ปริมาณน้ำจะอำนวยให้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้พิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกให้แก่ราษฎรในเขตตำบลมะเขือแจ้และตำบลใกล้เคียงต่อไป

ที่ตั้งหัวงาน
    บ้านฝั่งหมิ่น ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน พิกัด 47 QNA 515166 ระวาง 4846 พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 5,000 ไร่ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านธิ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ที่มา : โครงการชลประทานลำพูน

09 เมษายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)