ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

[11 พ.ค. 2565]

11 พ.ค.65 (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้เข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ด้านบริหารงานการเงินและ

รายละเอียด :

11 พ.ค.65 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้เข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3.ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง
4.ด้านบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล
5.ด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น                                          
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลและกำหนดนโยบายในปีต่อไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 253 3317 7385 10610 56630 1719 58349 34.239.147.7