ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

- ข้อมูลการติดต่อ


                               เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 203 หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
                          หมายเลขโทรศัพท์    สำนักงาน  053-528200, 053-528012, 053-528320
                                                  งานทะเบียนฯ           053-528140
                                                  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย    053-528322
                                                  โทรสาร                   053-528022
                               เว็บไซต์ : www.makhueajae.go.th

                   Social Network : Facebook/Page Facebook: 
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
                                  อีเมล์ : makhueajae@gmail.com
                                                                       
คณะผู้บริหาร
 นายกเทศมนตรี 101
 รองนายกเทศมนตรี    102
 รองนายกเทศมนตรี  
 103
 เลาขานุการนายกเทศมนตรี 104
 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ประธานสภา 109
 ห้องกิจการสภา 110
 หัวหน้าส่วนราชการ 
 ปลัดเทศบาล 201
 รองปลัดเทศบาล  
 202
 รองปลัดเทศบาล 203
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
  กองคลัง
 งานธุรการ 204
 งานการเงินและบัญชี 304
 งานธุรการ 206 งานพัสดุ 306
 งานธุรการ 207 งานพัสดุ 305
 งานธุรการ 111 งานพัสดุ 307
 งานการเจ้าหน้าที่ 205
 งานพัสดุ 300
 งานทะเบียนและบัตร 212
 งานพัฒนารายได้ 302
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 208
 งานแผนที่ภาษี
 308

กองช่าง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานช่างโยธา
 403
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 602
งานธุรการ
 404
งานธุรการ
 603
งานไฟฟ้า
 407
งานธุรการ
 604


กู้ชีพกู้ภัย
 805

กองสวัสดิการสังคม


กองการศึกษา

งานพัฒนาชุมชน
 807
งานการศึกษา
 505
งานเกษตรฯ
 808
งานการศึกษา 506

กองวิชาการและแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์
 0
งานประชาสัมพันธ์
 222
งานนิติการ
 213
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 803


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 1 3952 8410 13438 34874 108942 145535 3.238.118.27