ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

- ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
    เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์บริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550

 

สีประจำเทศบาล
      สีม่วง มีความหมายคือ ความยิ่งใหญ่ มีอำนาจ ความมั่นคั่ง ความสูงส่ง ความหรูหรา ความสง่างาม ทรงพลังและหนักแน่น สีม่วงยังเป็นสีที่ช่วยในการทำสมาธิ และยังช่วยให้กระตุ้นความสร้างสรรค์ทางความฝันและสติปัญญา อีกทั้ง ในทางหลักฮวงจุ้ยจะยกย่องสีม่วงเป็นสีแห่งมงคล โชคลาภ และอำนาจบารมี

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานสภา

ปลัด

นายคำปัน  ลังกาพะยอม
(20 พ.ย. 2538 - 1 ม.ค. 2542)

นายจรูญ กองยศสืบ
(20 พ.ค. 2538 - 4 พ.ค. 2542)

ว่าที่ร้อยตรี วีระศักดิ์ สุวะลัย
(16 ก.ย. 2539 - 30 ก.ย.2543)

นายทวีศักดิ์  หล้ากาศ
(7 มี.ค. - 2 ส.ค. 2542)

นายทวีศักดิ์ หล้ากาศ
(3 ส.ค. 2542 - 3 ส.ค. 2544)

นายกสินธุ์ สายเกษม
(1 ต.ค. 2543 - 8 เม.ย. 2547)

นายจรูญ กองยศสืบ
(3 ส.ค. 2542 - 10 ส.ค. 2544)

นายจรูญ กองยศสืบ
(6 ส.ค. 2544 – 17 ก.ค. 2556)

นาย มานิตย์ ลิ้นฤาษี
(9 เม.ย.2547 - 22 ส.ค. 2550)

นายวัชระ นันตา
(11 ส.ค. 2544 - 17 ก.ค. 2546)

นายสมชาย ก้านเหลือง
(9 ก.ย. 2546 - 22 ส.ค. 2550)

 

นายถวิลถา ใจพัฒนะ
(29 ก.ย. 2546-22 ส.ค. 2550)

 

 

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายถวิลถา ใจพัฒนะ
(2 ธ.ค. 2550-1 ธ.ค.2554)

นายศักดา จันตัน
(9 ม.ค. 2551-31 ม.ค. 2553)

นายมานิตย์ ลิ้นฤาษี

(23 ส.ค. 2550-2 ต.ค.2551)

นายวัฒนา จันทนุปาน
(2 ม.ค. 2555 ถึงปัจจุบัน)

นายบุญทา ตันตรา
(11 ก.พ. 2553-1 ธ.ค. 2554)

พ.อ.อ.ทวน สุขสำราญ
(2 เม.ย. 2552–16 เม.ย.2555)

นายวัชระ เทพวรรณ์
(28 มี.ค.64 ถึงปัจจุบัน)

นายบุญทา ตันตรา
(9 ก.พ.2555 ถึงปัจจุบัน)

นายกสินธุ์ สายเกษม
(17 เม.ย. 2555-1 พ.ศ.2557)

 

นายบุญทา ตันตรา
(18 พ.ค.64 ถึงปัจจุบัน)

ว่าที่ร้อยตรี วีระศักดิ์ สุวลัย
(1 พ.ศ.2557 - 1 พฤษภาคม 2562)

 

 

 

นายอนันต์ ตาสีมูล
(2 พ.ค.62 - 30 ก.ย.65)

 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 1 5371 8141 13597 52730 108942 163391 34.229.63.28