ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

- ตราสัญลักษณ์

 

รูปคล้ายสามเหลี่ยมด้านในวงกลม
     สื่อถึงดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน และยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทยที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ มหาเจดียสถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ในการนำน้ำทิพย์มาทำน้ำพุทธมนต์สำหรับใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ จึงถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลมะเขือแจ้

พื้นที่สีเขียวส่วนล่างถัดจากฐานของดอยขะม้อ
    สื่อถึงพื้นน้ำของอ่างแม่ตีบ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี่ยงชีวิตชาวตำบลมะเขือแจ้ และที่สำคัญ คือ อ่างแม่ตีบเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริตรงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พื้นที่สีเขียว
    สื่อถึงการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นธรรมชาติของชาวตำบลมะเขือแจ้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้

สีของท้องฟ้า
         สื่อถึงความสดใส ความเป็นกันเองของชาวตำบลมะเขือแจ้

ตัวหนังสือและเส้นรอบวงสีนำเงิน
       สื่อถึง ความหนักแน่น ความร่วมมือ ร่วมใจ รักใคร่ กลมเกลียว ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวตำบลมะเขือแจ้

ความหมายรวมของสัญลักษณ์
     สื่อถึงวิถีการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นที่ตั้ง และมีความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาตำบลมะเขือแจ้

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 609 4163 24903 17018 23129 108942 133790 3.239.6.58