ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - สำนักปลัดเทศบาล

นายศักดิพันธุ์ จันตัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวนิดา พุกปลั่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสันติกูร กันยวิมล

ผู้ช่วยนิติกร

นายธนชาติ สุขสำราญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกันยามาส อำทำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภณิตา ฐานเหล็ก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวธิดาวรรณ มีแจ้

นักจัดการงานทั่วไป

นายประเสริฐ กันธิยะ

นักการภารโรง

นางสาวณิชนันทน์ ศรีคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเทียนชัย กองมณี

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย คำภิชัย

พนักงานขับรถยนต์

นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปสุตา พรมฝาย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายพิสุทธิ์ มุ่งเหมือย

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

นางสาวสหัสทยา กาใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

-ว่าง-

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางระเบียบ อันทะเกต

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายสุภชัย โพธิ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายอินทอน รัตนพยอม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นายอภิเชษฐ์ สิทธิคำ

คนงานทั่วไป (งานรักษาความสงบ)

นายธราพงษ์ จายโจง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายขจรศักดิ์ ไชยยาแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐพงค์ อนุวงศ์

พนักงานดับเพลิง

นายตฤณธณัฐ รัตนพยอม

พนักงานดับเพลิง

อำนาจหน้าที่ - สำนักปลัดเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 753 4163 25047 17018 23273 108942 133934 3.239.6.58