ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสรัล จักรกาศ

ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายเอกพล มูลผึ้ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายวิศิษฎ์ นันทะเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี กันทะสะวะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ จันทนุปาน

คนงานทั่วไป

นางสาวนิติยา กันตา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณิชนันทน์ นันตาเวียง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกมลพรรณ จงสิริวัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 2 3952 8411 13438 34875 108942 145536 3.238.118.27