ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - ผู้ใหญ่บ้าน

นางอำพรรณ ปินชัย

กำนันตำบลมะเขือแจ้
โทร 088-2887687

นายเกษม ปาระมีเเจ้

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้
โทร 062-2762329

นายสมพงค์ กันทาแจ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง
โทร 086-9185957

นายพิภพ เตโช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม
โทร 081-2872310

นายลิชัญ สมลิคุณ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม
โทร 085-6225292

นางอำพรรณ ปินชัย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก
โทร 088-2887687

นายประมวล ตันตาเมธากูล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง
โทร 088-4346566

นายวรเดช รัตนพนัส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง

นายพายัพ ชัยพนัส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น
โทร 089-5241367

นายสาคร ศรีนวล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า
โทร 081-7830313

นายสุนทร เสนางาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย
โทร 086-4320344

นายพรภิรมณ์ ทำสุข

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
โทร 083-3248749

นายประพาส บำรุงแจ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
โทร 088-4007860

นายชัยวุฒิ คำเหล็ก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
โทร 081-9505909

นางสุมาลี ศรีสาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง
โทร 064-6879782

นายครรชิต พยาเทพ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง
โทร 081-7966100

นายบุญรัตน์ พรมพนัส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว
โทร 065 - 8255267

นายเสรี ไชยวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง
โทร 089-5607021

นายสมบูรณ์ จันต๊ะเหล็ก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน
โทร 095-6879385

นายไพฑูรย์ อุตตระพยอม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก
โทร 087-1720434

นายธงไชย มโนภาบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ
โทร 089 - 7014176

นายทรงกรด วงค์สถาน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง
โทร 081-9808109

อำนาจหน้าที่ - ผู้ใหญ่บ้าน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 5371 8140 13597 52729 108942 163390 34.229.63.28