ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - ประธานกลุ่มแม่บ้าน

นางอัมรา ไชยวรรณ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง

นางอนัญญา ติ๊บเหล็ก

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้

นางดวงดี กันทาแจ่ม

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง

นางพรณิชา ลังกาพยอม

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม

นางเพ็ญพร ศิริ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม

นางเบญจพร ปิงคะยอม

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก

นางอุทุมพร กันทานนท์

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง

นางอนงค์ พรมพนัส

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง

นางวัชรี คำแดง

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น

นางอัมพวัน ญาณะเครื่อง

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า

นางจันทนา ยะคำแจ้

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย

นางสุทัศน์ จันตัน

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน

นางยุพิน วงษ์ษาแจ่ม

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า

นางสาวฆณีกร พรมสนธิ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย

นางระเบียบ ศรีไม้

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง

นางภัทราภรณ์ พยาเทพ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง

นางสาคร มโนคำ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว

นางจันศรี ศรีวิชัย

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน

นางบุญศรี ผัดเป้า

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก

นางปิณฑิรา แก้วณะศรี

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ

นางพัณณิตา วงค์สุริยะ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง

อำนาจหน้าที่ - ประธานกลุ่มแม่บ้าน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 1 5371 8141 13597 52730 108942 163391 34.229.63.28