ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.

นายอุดม ปิงคะยอม

ประธาน อสม.ระดับตำบล หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก

นางศรีเพ็ญ ขันพนัส

ประธาน อสม. หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้

นายจำนง อรินแจ้

ประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง

นายสมชาย ดวงเกิด

ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม

นายลิชัญ สมลิคุณ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม

นางแสงจันทร์ มณีขัติย์

ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง

นายวิชาติ สมลิคุญ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง

นายสมศักดิ์ ชัยพนัส

ประธาน อสม. หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น

นางพรประภา ใจข้อ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า

นางจามจุรี แปงต่ำ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย

นางลีวรรณ พรมสนธิ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน

นางยุพิน วงศ์ษาแจ่ม

ประธาน อสม. หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า

นางศรีอนงค์ พรมสนธิ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย

นายคำมูล คำมยอม

ประธาน อสม. หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง

นายอุดม คำฟู

ประธาน อสม. หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง

นางนิภา ธิใจเงิน

ประธาน อสม. หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว

นางอัมรา ไชยวรรณ

ประธาน อสม. หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง

นางเกสร สุธรรมแจ่ม

ประธาน อสม. หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน

นายบุญศรี ผัดเป้า

ประธาน อสม. หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก

นางนวลสวาท ผัดเป้า

ประธาน อสม. หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ

นางกัณหา มณีขัติย์

ประธาน อสม. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง

อำนาจหน้าที่ - ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 747 4163 25041 17018 23267 108942 133928 3.239.6.58