ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

นายบรรจง แสนเพ็ญ

ประธานผู้สูงอายุระดับตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม

นายพันธ์ พรหมโย

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้

นายเชี่ยวชาญ ฟองศักดิ์

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม

นายสุทัน ไชยรินทร์

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก

นางพัชรินทร์ เขื่อนแก้ว

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง

นายสมพร สังข์พนัส

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง

นายถวิล สังข์พนัส

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า

นายสมบูรณ์ วงค์คม

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า

นายจันทร์ตา จันติ๊บแจ่ม

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย

นายกฐิน ผดุงพันธุ์

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง

นายศักดา จันตัน

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง

นายสมจิตร วิริตร

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว

นายอำนวย ปัญญาเจริญ

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง

นายอิ่นคำ สุภาแจ่ม

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน

นายสี ปาลี

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก

นางอำไพ มณีขัติย์

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ

ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง

อำนาจหน้าที่ - ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 64 4489 9625 16227 47779 108942 158440 18.206.194.21