ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราณ ไชยวุฒิ

ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลมะเขือแจ้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง

นางสาวณัฐพัชร์ ขจรวัลย์

รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้

นายสุรชัย สุการาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแล่ง

นายสุรชาติ วังซ้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแจ่ม

นายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม

นายอนันต์ บำรุงแจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองกวัก

นายสกล สุทธิจีนะพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง

นายรุติพงษ์ สายเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณพัฒนา

นางวาสนา อุตตระพยอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา

นางประทิน คงเมือง

ผู้จัดการอนุบาลบ้านสวน

นางทัศนีย์ พรหมาเหล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

นางธัญกร สินธุปัน

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 2

อำนาจหน้าที่ - ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 3952 8409 13438 34873 108942 145534 3.238.118.27