ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - วัดและสำนักสงฆ์

พระครูพิทักษ์ธรรมากร

จ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ่ม หมู่ที่ 3

พระครูจันทประชามานิตย์

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง หมู่ที่ 18

พระครูวีรสิกขการ

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต 3 เจ้าอาวาสวัดริมร่อง หมู่ที่ 8

-ว่าง-

เจ้าอาวาสวัดมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1

พระสมาน รตฺนโชโต

เจ้าอาวาสวัดสุทธิมังคลาราม หมู่ที่ 2

พระครูปิยสีลานุรักษ์

เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม หมู่ที่ 4

พระมหาเจตณรงค์ ขนฺติธโร

เจ้าอาวาสวัดเหมืองกวัก หมู่ที่ 5

พระสุพจน์ จนฺทธมฺโธ

เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 6

พระแสวง ธมฺมะเตโช

เจ้าสำนักสงฆ์วัดโบสถ์ชัยมงคล หมู่ที่ 6

พระอธิการกำพล มหาปญฺโญ

เจ้าอาวาสวัดบ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 7

พระครูจำเริญ จิตฺตวุฑฺโฒ

เจ้าอาวาสวัดกิ่วมื่น หมู่ที่ 8

พระครูสุภัทรสารโกวิท

เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า หมู่ที่ 9

พระจรัล อภินนฺโท

เจ้าอาวาสวัดหนองหอย หมู่ที่ 10

พระอธิการประดิษฐ์ อาภาธโร

เจ้าอาวาสวัดศรีดอนตัน หมู่ที่ 11

พระอธิการทองใบ วิสุทฺโธ

เจ้าอาวาสวัดดอยน้อย หมู่ที่ 12

พระพีระวัฒน์ ปภาโส

เจ้าสำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12

พระอธิการจำรอง จนฺทอริโย

เจ้าอาวาสวัดปูเลย หมู่ที่ 13

พระครูสังฆรักษ์สุธีรวงศ์ วิสุทิรํสี

เจ้าสำนักสงฆ์ป่าคะยอมใต้ หมู่ที่13

พระครูสุขุมรัชตบรรพต

เจ้าอาวาสวัดดอยขุมเงิน หมู่ที่ 14

พระอธิการอินสอน อธิปัญโญ

เจ้าอาวาสวัดหนองป่าเหมือด หมู่ที่ 15

พระมหาสุวรรณ อธิปัญโญ

เจ้าอาวาสวัดกู่คำเหนือ หมู่ที่ 16

พระครูปลัดทรงเดช ธมฺมทินฺโน

เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 17

พระภีร คมฺภีรธมฺโม

เจ้าสำนักสงฆ์กู่สันป่าตาล หมู่ที่ 19

อำนาจหน้าที่ - วัดและสำนักสงฆ์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 58 4489 9619 16227 47773 108942 158434 18.206.194.21