ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

- หัวหน้าส่วนราชการ

นายปรีชา หนูทองแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
โทร 083-20704600

นางสุพัตรา จันทร์ศิริ

รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
โทร 062-2826941

นายประกิต สมนาศักดิ์

รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
โทร 090-3200334

นายศักดิพันธุ์ จันตัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 099-2702056

นางประภัสสร สิทธิใหญ่

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-5871093

นายภาคิน อดิษพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร

นายถวิล มณีขัติย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 086-4292106

นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 081-9617313

นายสรัล จักรกาศ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 084-1507124

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 764 4163 25058 17018 23284 108942 133945 3.239.6.58